Sistemul integrat e-CAD asigura procesarea unitara a tuturor informatiilor cadastrale aflate la nivelul unui intreg UAT si permite realizarea documentatiilor in cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica, planuri parcelare sau de inventariere a terenurilor in baza Legii nr. 165/2013.

Reprezinta un instrument activ pentru activitatea curenta de cadastru – fond funciar in cadrul administratiilor locale, fiind implementat intr-un numar 50 de UAT-uri din jud. Iasi, Botosani, Bacau, Suceava, Ilfov.

In prezent sunt in curs de realizare functiuni noi care raspund la cerintele activitatilor specifice din cadastru si asigura optimizarea procedurilor de lucru.

Din data de 01 ianuarie 2015 sistemul e-CAD.ro se va prezenta sub o noua interfata cu o dezvoltare a functiunilor si asigurarea unei noi experiente pentru utilizatori.

Informatii detaliate se pot obtine pe www.e-cad.ro.