Dreptul de proprietate asupra imobilelor si inscrierea lui in Cartea Funciara reprezinta principala activitate din domeniul cadastrului a GEOSILVA SRL.

Cerintele clientilor referitoare la stabilirea si inscrierea dreptului de proprietate sunt abordate in mod individual in functie de specificul si complexitatea fiecarei situatii, deoarece documentele prezentate de fiecare proprietar si amplasamentul fiecarui teren sunt situatii cu caracter unic.

In acest sens, fie ca este vorba de documentatii intocmite individual in cadrul cadastrului sporadic sau documentatii cadastrale intocmite pe suprafete mari in cadrul lucrarilor de planuri parcelare su inregistrare sistematica, asiguram garantia unor lucrari intocmite in mod profesionist cu personal autorizat de OCPI/ANCPI.

Va rugam sa alegeti din serviciile referitoare la PROPRIETATE: