Incepand cu anul 1991 se desfasoara activitate de restituire a terenurilor in baza Legilor fondului funciar (Legea 18/1991, Legea 1/2000, Legea 247/2005, Legea 165/2013).
In aceasta perioada de peste 20 de ani au fost diverse reglementari cu caracter local iar in cadrul administratiei locale au avut loc schimbari de personal (Primar, vice-primar, secretar, responsabil compartiment fond-funciar) astfel incat astazi se pot constata diverse erori si/sau abuzuri, dupa cum ar fi: titluri de proprietate eliberate pe amplasamente gresite sau cu suprafete mai mari decat cele validate, dubluri de TP.
Totodata pot fi situatii in care cererile cetatenilor nu sunt solutionate sau sunt solutionate in mod eronat, astfel incat calitatea prestatiei functionarilor lasa mult de dorit.

Auditul activitatii de cadastru si fond-funciar la nivelul UAT poate fi necesar in situatia in care conducerea institutiei are nevoie de o analiza obiectiva executata la cele mai inalte standarde etice si profesionale a acestei activitati din punctul de vedere al respectarii prevederilor legale.
Auditul se realizeaza independent de angajatii proprii sau cei ai institutiilor relationate, in scopul identificarii disfunctionalitatilor si a aplicarii de masuri care sa conduca la eficientizarea activitatii.

Avand in vedere specificul informatiilor implicate in derularea acestor servicii, angajamentul comercial cu societatea noastra se va face numai duca efectuarea unei pre-analize in scopul identificarii elementelor particulare si cu specific local.